Verslag: Overleg EQPLNL 05-11-2023

Actielijst 5 november 2023

Volgende overleg 17 december 16.00- 17.00 uur online overleg

Actie Omschrijving Wie Status/planning afronding
Clinics/workshops
2 Workshop opzet Mitch Wordt vervolgd
3 Den Haag Wim Wim heeft contact gehad met Coen en afgesproken dat het zaterdag 13 januari 2024 van 17:30u wordt.
4 Zwolle Wim Vindt plaats op 9 december en Theo maakt beeldmateriaal en Wim verzorgt de clinic.

Wim sluit eea nog kort met Glen en zal een post deze week maken.

5 Alkmaar Brenda Nadat Wim met Den Haag heeft afgestemd dan wordt het op 13 of 20 januari georganiseerd. Het wordt dus 20 januari 2024 bij SSS.
6 Passende bijdragen voor deelname Brenda Niet over gehad maar voorstel is om dit via de app met voorstel te komen. Brenda kan je voorstel doen zodat allen erop kan reageren zodat we dit mee kunnen nemen bij de eerstvolgende clinics. Zie input volgende punt. Wim zal dit rondsturen.
7 Navraag doen bij betaalde coaches Iris Input van Tanno en Nicky ontvangen.
       
8 Wedstrijd 25 februari Carmen Is besproken met bestuur, staat op kalender en Carmen stemt af met Wim Bevers wat hij nog meer nodig heeft.

Promo via ons.

Wim W stuurt lijstjes met scheidsrechters die willen komen dan.(is verstuurd naar Carmen)

9 Promo Benelux Cup 25/26 nov Carmen Niet over gehad maar Carmen stemt af met Wim hoe we dit kunnen doen in Tilburg
10 Voorstel kwalificatie eisen Wim

 

 

 

 

 

 

Carmen

We nemen dit mee in het gesprek met in eerste instantie Sandra op 9 dec waar we het ook zullen hebben over de volgende zaken:

–          Laat aparte groep equiped powerliften en paralympisch bankdrukken organiseren zowel beleidsmatig als uitvoerend

–          Koppel hieraan de taken en bevoegdheden van deze subgroep en bondscoach equiped powerliften; Carmen maakt voorstel i.s.m. Wim en stuurt rond

–          Subgroep equiped powerliften en paralympisch bankdrukken wil de vacante bestuursfunctie invullen; Carmen stelt zich beschikbaar

11 2e wedstrijd 2e helft 2024 Apeldoorn   Niet over gehad
Social media / promotie
14 Bekendheid sport Allen

 

Wim

 

 

Brenda

We moeten allen meer zelf posten en anderen in ons netwerk dat laten doen

Wim spreekt Ankie om verder te praten over haar rol als ambassadeur equiped powerliften in NLD.                                                                            Brenda benadert Jordy om te kijken wat hij van betekenis kan zijn in de ondersteuning van social media of tips te geven

16 Voorbereidende centrale training op 3 of 10 februari Joost voor alle equiped lifters / beginners op weg naar 25 februari

Joost denkt na of kan in zijn sportschool in Druten

Wim benadert Pardeep wat mogelijk is bij Atlas in Nijmegen

On hold
12 Vriendschappelijke wedstrijd i.s.m. België en Luxemburg Wim  
Afgehandeld
13 Contentcreator Theo We hebben geen geld voor het inschakelen van een bureau voor 2000 euro
15 Posten op social media Allen On going