Verslag: Overleg EQPLNL 01-10-2023

DEFINITIEF: verslag overleg 1 oktober 2023
Online bijeenkomst: 10:00-11:00 uur: projectteam EQPLNL
Aanwezig: Wim W., Theo Dijkstra, Iris Kensenhuis
Geüpdatet: 1 november 2023

Context:
Tijdens dit overleg hebben Wim W, Theo en Iris de huidige stand van zaken besproken in lijn met de actielijst van 3 september 2023. Zie voor een actueel overzicht per onderdeel de bijgewerkte actielijst. Hieronder volgt een beknopte samenvatting en update op hoofdlijnen.

Terugkoppeling: EQUIPPED Clinic 16 september ‘23
De clinic bij KRACHTLAB op 16 september was een succes. Naar aanleiding van deze workshop hebben 2 personen zich aangemeld om deel te nemen aan de beginnerswedstrijd in ‘24. Deze personen bereiden zich hier de komende tijd op voort en het is de bedoeling dat zij full equipped  meedoen.

Vooruitblik: Toekomstige clinics:
– Clinic Zwolle: 9 december ‘23
Er is contact met Glen Hoffman, voorstel is om de clinic op 9 december te organiseren. De 1ste vrijdag van de maand bespreekt het team daar inhoudelijk over dit punt. Meer informatie volgt.
– Clinic Den Haag: oktober/november ‘23
De sportschool Supreme Sport heeft reeds kenbaar gemaakt de deuren te openen voor een clinic. Mitchell heeft met Iris af te stemmen hoe en wanneer dit daar kan plaatsvinden. Mitchell neemt contact op met Iris na zijn vakantie om een datum te prikken. Contact met de sportschool kan dan voortgezet worden.
– Clinic sportschool SSS Alkmaar
Beoogd: 13 of 20 jan ‘24. Inloop 12:30-13:00

Actie: de projectgroepleden wordt gevraagd na te denken over wat een passende bijdrage is voor deelname aan de clinics. Apart zullen Tanno, Nicky (benadert worden door Iris). Doel van deze (kleine) vergoeding is om de kosten van de clinic te dekken (organisatie en reiskosten).

Procedure aanvraag beginnerswedstrijd en NK/kwalificatie wedstrijd.
Aanvraag voor de beginnerswedstrijd en kwalificatiewedstrijd is op 15 september j.l. door Wim Bevers verstuurd naar de bond. Wim W. vraagt wat de status is. Navragen bij Carmen.

Promotie voor het EQPLNL op de Benelux Cup
Carmen was niet in de gelegenheid deel te nemen aan het overleg.
Actie: Carmen vragen haar ideeën te delen inzake promotie van de sport.

Voorstel kwalificatie eisen:
Dinsdag 26 september heeft Wim W. een voorstel inzake de  kwalificatie eisen voor wedstrijden gedeeld met de bond (Pieter, Sandra en Chris). We zijn in afwachting van een reactie. Na het WK masters zal Wim W. bij de bond informeren wat de status is.

Social Media
Theo heeft contact met een professionele content creater. Deze persoon is bereid om mee te denken en de marketing voor het equipped powerliften op zich te nemen. Het werk van deze persoon concentreert zich eelal op het uitdragen van het inhoudelijke verhaal + de boodschap, inclusief het op een uitnodigende manier portretteren van de sport. Deze persoon kan goed meedenken. Aan deze dienst(en) is een financieel plaatje gekoppeld. De voorlopig beoogde kosten zijn momenteel geraamd op +/- €2000,

Gebruik eigen social media:
Om meer naamsbekendheid te genereren over de sport wordt iedereen gevraagd om diens eigen social media structureel te gebruiken om nieuws/memorabele momenten over het EQPL te delen. Dit hoeven geen recente activiteiten te zijn én mag ook iets zijn van een ander dat inspireert. Denk ook aan oude wedstrijd/trainingsfilmpjes. Een ieder wordt verzocht om de gepostte berichten te voorzien van de #tag @equippedpowerliftingnl zodat het daar gerepost en/of in de story gedeeld kan worden.

Eerstvolgend overlegmoment
Datumprikker: wordt verzonden voor een nieuwe datum vóór 5 november:
Te bespreken agendapunten:
1. Status goedkeuring beginnerswedstrijd + kwalificatiewedstrijd
2. Status reactie bond kwalificatienormen,
3. Voortgang clinics/workshops ‘23 & ‘24 .

ACTIELIJST *bijgewerkt 1 oktober ‘23

Actie Omschrijving Actiehouder Status / planning afronding
CLINICS/WORKSHOPS
2 Workshop opzet (programma) Mitchell IN AFWACHTING
3 Workshop Den Haag Mitchell REACTIE Mitchel: clinics organiseren (als er tijd voor is) alleen mogelijk bij topfit i.v.m. mobiliteit en kosten van het reizen.

 

Dit jaar een clinic organiseren, is lastig te zeggen en behoort mogelijk niet tot de mogelijkheden. De verbouwing bij TopFit kost meer tijd dan verwacht hadden.

 

4 Workshop Zwolle Wim voorstel 9 dec ‘23
5 Workshop Alkmaar Brenda 13 of 20 jan ‘24

Inloop 12:30-13:00

6 Nadenken over passende bijdrage deelnemers workshops/clinics ALLEN agenderen vóór 5 nov
7 Navraag doen bij betaalde coaches (referentie) Iris vóór 5 nov
WEDSTRIJDEN
8 Voorstel / aanvraag beginners – en NK/kwalificatie wedstrijd  Wim B 15 sep verzonden aan bond. In afwachting
9 EQPLNL promotie tijdens Benelux Carmen In afwachting inbreng Carmen
10 Voorstel kwalificatie eisen EQPL maken Wim 26 sep gedeeld met bond. In afwachting
11 2e Wedstrijd 2e deel 2024 organiseren. Powerlifting Apeldoorn Ben  —
12 Contact zoeken met België en Luxemburg voor vriendelijke schappelijke equipped PL wedstrijd in 2024 Wim ON HOLD
SOCIAL MEDIA/ PROMOTIE
13 Social media (contact met contentcreator) Theo Contact gezocht. Opnieuw agenderen 5 nov
14 Bekendheid Equipped PL  – status breedte sport Carmen In afwachting inbreng Carmen
15 Eigen sociale media structureel gebruiken voor ALLEN  ON GOING
AFGEHANDELD
1 1ste Workshop EQPL Wim 16 september

 

Geef een reactie