Equipped beginnerswedstrijd & Open bankdrukken equipped & open powerliften equipped

In de ochtend van 25 februari 2024 organiseert TopFit te Geldrop een equipped beginnerswedstrijd (Minimaal knee wraps verplicht).

‘s middag wordt is er een Open Bankdrukken Equipped & Open Powerliften Equipped wedstrijd.
Benchpress Equipped: Bankdrukshirt verplicht
Powerliften Equipped: Squatsuit, kneewraps en Bankdrukshirt verplicht.

Meer informatie volgt op de wedstrijdkalender pagina van de bond, klik hier!Kalender logo

Verslag: Overleg EQPLNL 05-11-2023

Actielijst 5 november 2023

Volgende overleg 17 december 16.00- 17.00 uur online overleg

Actie Omschrijving Wie Status/planning afronding
Clinics/workshops
2 Workshop opzet Mitch Wordt vervolgd
3 Den Haag Wim Wim heeft contact gehad met Coen en afgesproken dat het zaterdag 13 januari 2024 van 17:30u wordt.
4 Zwolle Wim Vindt plaats op 9 december en Theo maakt beeldmateriaal en Wim verzorgt de clinic.

Wim sluit eea nog kort met Glen en zal een post deze week maken.

5 Alkmaar Brenda Nadat Wim met Den Haag heeft afgestemd dan wordt het op 13 of 20 januari georganiseerd. Het wordt dus 20 januari 2024 bij SSS.
6 Passende bijdragen voor deelname Brenda Niet over gehad maar voorstel is om dit via de app met voorstel te komen. Brenda kan je voorstel doen zodat allen erop kan reageren zodat we dit mee kunnen nemen bij de eerstvolgende clinics. Zie input volgende punt. Wim zal dit rondsturen.
7 Navraag doen bij betaalde coaches Iris Input van Tanno en Nicky ontvangen.
       
8 Wedstrijd 25 februari Carmen Is besproken met bestuur, staat op kalender en Carmen stemt af met Wim Bevers wat hij nog meer nodig heeft.

Promo via ons.

Wim W stuurt lijstjes met scheidsrechters die willen komen dan.(is verstuurd naar Carmen)

9 Promo Benelux Cup 25/26 nov Carmen Niet over gehad maar Carmen stemt af met Wim hoe we dit kunnen doen in Tilburg
10 Voorstel kwalificatie eisen Wim

 

 

 

 

 

 

Carmen

We nemen dit mee in het gesprek met in eerste instantie Sandra op 9 dec waar we het ook zullen hebben over de volgende zaken:

–          Laat aparte groep equiped powerliften en paralympisch bankdrukken organiseren zowel beleidsmatig als uitvoerend

–          Koppel hieraan de taken en bevoegdheden van deze subgroep en bondscoach equiped powerliften; Carmen maakt voorstel i.s.m. Wim en stuurt rond

–          Subgroep equiped powerliften en paralympisch bankdrukken wil de vacante bestuursfunctie invullen; Carmen stelt zich beschikbaar

11 2e wedstrijd 2e helft 2024 Apeldoorn   Niet over gehad
Social media / promotie
14 Bekendheid sport Allen

 

Wim

 

 

Brenda

We moeten allen meer zelf posten en anderen in ons netwerk dat laten doen

Wim spreekt Ankie om verder te praten over haar rol als ambassadeur equiped powerliften in NLD.                                                                            Brenda benadert Jordy om te kijken wat hij van betekenis kan zijn in de ondersteuning van social media of tips te geven

16 Voorbereidende centrale training op 3 of 10 februari Joost voor alle equiped lifters / beginners op weg naar 25 februari

Joost denkt na of kan in zijn sportschool in Druten

Wim benadert Pardeep wat mogelijk is bij Atlas in Nijmegen

On hold
12 Vriendschappelijke wedstrijd i.s.m. België en Luxemburg Wim  
Afgehandeld
13 Contentcreator Theo We hebben geen geld voor het inschakelen van een bureau voor 2000 euro
15 Posten op social media Allen On going

 

Verslag: Overleg EQPLNL 01-10-2023

DEFINITIEF: verslag overleg 1 oktober 2023
Online bijeenkomst: 10:00-11:00 uur: projectteam EQPLNL
Aanwezig: Wim W., Theo Dijkstra, Iris Kensenhuis
Geüpdatet: 1 november 2023

Context:
Tijdens dit overleg hebben Wim W, Theo en Iris de huidige stand van zaken besproken in lijn met de actielijst van 3 september 2023. Zie voor een actueel overzicht per onderdeel de bijgewerkte actielijst. Hieronder volgt een beknopte samenvatting en update op hoofdlijnen.

Terugkoppeling: EQUIPPED Clinic 16 september ‘23
De clinic bij KRACHTLAB op 16 september was een succes. Naar aanleiding van deze workshop hebben 2 personen zich aangemeld om deel te nemen aan de beginnerswedstrijd in ‘24. Deze personen bereiden zich hier de komende tijd op voort en het is de bedoeling dat zij full equipped  meedoen.

Vooruitblik: Toekomstige clinics:
– Clinic Zwolle: 9 december ‘23
Er is contact met Glen Hoffman, voorstel is om de clinic op 9 december te organiseren. De 1ste vrijdag van de maand bespreekt het team daar inhoudelijk over dit punt. Meer informatie volgt.
– Clinic Den Haag: oktober/november ‘23
De sportschool Supreme Sport heeft reeds kenbaar gemaakt de deuren te openen voor een clinic. Mitchell heeft met Iris af te stemmen hoe en wanneer dit daar kan plaatsvinden. Mitchell neemt contact op met Iris na zijn vakantie om een datum te prikken. Contact met de sportschool kan dan voortgezet worden.
– Clinic sportschool SSS Alkmaar
Beoogd: 13 of 20 jan ‘24. Inloop 12:30-13:00

Actie: de projectgroepleden wordt gevraagd na te denken over wat een passende bijdrage is voor deelname aan de clinics. Apart zullen Tanno, Nicky (benadert worden door Iris). Doel van deze (kleine) vergoeding is om de kosten van de clinic te dekken (organisatie en reiskosten).

Procedure aanvraag beginnerswedstrijd en NK/kwalificatie wedstrijd.
Aanvraag voor de beginnerswedstrijd en kwalificatiewedstrijd is op 15 september j.l. door Wim Bevers verstuurd naar de bond. Wim W. vraagt wat de status is. Navragen bij Carmen.

Promotie voor het EQPLNL op de Benelux Cup
Carmen was niet in de gelegenheid deel te nemen aan het overleg.
Actie: Carmen vragen haar ideeën te delen inzake promotie van de sport.

Voorstel kwalificatie eisen:
Dinsdag 26 september heeft Wim W. een voorstel inzake de  kwalificatie eisen voor wedstrijden gedeeld met de bond (Pieter, Sandra en Chris). We zijn in afwachting van een reactie. Na het WK masters zal Wim W. bij de bond informeren wat de status is.

Social Media
Theo heeft contact met een professionele content creater. Deze persoon is bereid om mee te denken en de marketing voor het equipped powerliften op zich te nemen. Het werk van deze persoon concentreert zich eelal op het uitdragen van het inhoudelijke verhaal + de boodschap, inclusief het op een uitnodigende manier portretteren van de sport. Deze persoon kan goed meedenken. Aan deze dienst(en) is een financieel plaatje gekoppeld. De voorlopig beoogde kosten zijn momenteel geraamd op +/- €2000,

Gebruik eigen social media:
Om meer naamsbekendheid te genereren over de sport wordt iedereen gevraagd om diens eigen social media structureel te gebruiken om nieuws/memorabele momenten over het EQPL te delen. Dit hoeven geen recente activiteiten te zijn én mag ook iets zijn van een ander dat inspireert. Denk ook aan oude wedstrijd/trainingsfilmpjes. Een ieder wordt verzocht om de gepostte berichten te voorzien van de #tag @equippedpowerliftingnl zodat het daar gerepost en/of in de story gedeeld kan worden.

Eerstvolgend overlegmoment
Datumprikker: wordt verzonden voor een nieuwe datum vóór 5 november:
Te bespreken agendapunten:
1. Status goedkeuring beginnerswedstrijd + kwalificatiewedstrijd
2. Status reactie bond kwalificatienormen,
3. Voortgang clinics/workshops ‘23 & ‘24 .

ACTIELIJST *bijgewerkt 1 oktober ‘23

Actie Omschrijving Actiehouder Status / planning afronding
CLINICS/WORKSHOPS
2 Workshop opzet (programma) Mitchell IN AFWACHTING
3 Workshop Den Haag Mitchell REACTIE Mitchel: clinics organiseren (als er tijd voor is) alleen mogelijk bij topfit i.v.m. mobiliteit en kosten van het reizen.

 

Dit jaar een clinic organiseren, is lastig te zeggen en behoort mogelijk niet tot de mogelijkheden. De verbouwing bij TopFit kost meer tijd dan verwacht hadden.

 

4 Workshop Zwolle Wim voorstel 9 dec ‘23
5 Workshop Alkmaar Brenda 13 of 20 jan ‘24

Inloop 12:30-13:00

6 Nadenken over passende bijdrage deelnemers workshops/clinics ALLEN agenderen vóór 5 nov
7 Navraag doen bij betaalde coaches (referentie) Iris vóór 5 nov
WEDSTRIJDEN
8 Voorstel / aanvraag beginners – en NK/kwalificatie wedstrijd  Wim B 15 sep verzonden aan bond. In afwachting
9 EQPLNL promotie tijdens Benelux Carmen In afwachting inbreng Carmen
10 Voorstel kwalificatie eisen EQPL maken Wim 26 sep gedeeld met bond. In afwachting
11 2e Wedstrijd 2e deel 2024 organiseren. Powerlifting Apeldoorn Ben  —
12 Contact zoeken met België en Luxemburg voor vriendelijke schappelijke equipped PL wedstrijd in 2024 Wim ON HOLD
SOCIAL MEDIA/ PROMOTIE
13 Social media (contact met contentcreator) Theo Contact gezocht. Opnieuw agenderen 5 nov
14 Bekendheid Equipped PL  – status breedte sport Carmen In afwachting inbreng Carmen
15 Eigen sociale media structureel gebruiken voor ALLEN  ON GOING
AFGEHANDELD
1 1ste Workshop EQPL Wim 16 september