Equipped Powerlifting: Wat is dat?

Blog 1 van 3.  Naast classic/raw powerlifting, is er ook equipped powerlifting. Equipped powerlifting gaat gepaard met speciaal toegestane kleding/hulpmiddelen, zoals:  kniebuigpak, kniebanden, bankdrukshirt en deadliftpak. Zie onderstaand de foto’s voor meer toelichting om te zien en te lezen wat het verschil tussen classic en equipped powerliften.  Klik op de foto om te vergroten.

In de volgende blog word er verder toegespitst over het gebruik van de toegestane hulpmiddelen en het effect ervan.

Door: Mitchell @reformancetraining #reformancetraining

Verslag: Overleg EQPLNL 15-7-2023

Datum: 15 juli. Via Teams 10:00-11:00 uur
Aanwezig:
Wim B, Eray, Sven, Brenda, Theo, Mitchell, Iris, Ben en  Wim W.
Afgemeld: Henk, Christophe, Ankie, Carmen, Pjotr, Tanno, Nicky, Ab, Neil, Joost en Glenn

Opening:
Wim W. heet iedereen welkom bij de vergadering. Vrijwel iedereen heeft gereageerd op de uitnodiging (juni). Een aantal personen heeft per e-mail input gegeven en is vandaag verhinderd aanwezig te zijn. De input is ter plekke in de vergadering besproken.

Aanleiding:
Tijdens de eerste vergadering is na een kennismaking gekeken naar de 1e stappen om het Equipped Powerliften in Nederland op te bouwen. In dit verslag kunt u een samenvatting van de vergadering vinden.

Agenda punten:

 1. Formeren projectgroep (min. 5 pers):
  Tijdens de vergadering is een commissie/projectgroep opgezet met als taak het organiseren en coördineren van de activiteiten rondom Equipped Powerliften
  Aan de projectgroep zullen deelnemen; Carmen, Theo, Iris, Mitchell, Brenda, Joost*, Tanno* en Wim. *na de vergadering zich aangesloten 😊
  Afspraak: In de vergadering is afgesproken dat de projectgroep een meeting organiseert waarin de projectgroep leden de taken onderling zullen verdelen. (Volgende meeting wordt gepland op 19 augustus 2023)
  Actie: De projectgroep zal voor verschillende activiteiten een stappenplan maken waaronder een jaarplanning met activiteiten. Verschillende verenigingen geven aan interesse te hebben in het bieden van een locatie en/of mankracht. .Oa. de suggesties van Brenda, Theo Ankie worden hierin meegenomen.
  Concreet: In augustus zal de commissie samenkomen om de takenverdeling op te zetten en verder uitwerken. Hierbij zullen meerdere leden de mogelijkheid krijgen om een bijdrage te leveren via:

  – Publiciteit
  – Locatie
  – Organisatie wedstrijden
  – Organisatie/uitvoering workshops/clinics

– Levering materialen voor clinics/workshops
In toekomstige vergaderingen worden deze bijdragen specifiek vastgezet.

In meeting zijn verschillende inhoudelijke punten benoemd die als input zullen zijn voor de projectgroep. Denk wat ervoor nodig is om eea te organiseren / samen te werken.

 1. Vormgeven aan de eerste activiteiten; workshop(s)/ wedstrijden EQPLNL.
  Waar kunnen wij die inplannen?
  Tijdens de vergadering is het doel opgezet om in het jaar 2023 2 workshops te organiseren rondom het draaien van knie bandages en hierbij een beginnerswedstrijd te koppelen waarbij mensen (gedeeltelijk) Equipped mee kunnen doen.

  Verschillende locaties in Nederland geven aan een locatie ter beschikking te stellen voor de workshops:
  – Atlas
  – Krachtlab
  – KC Training
  – Powerlifting Apeldoorn
  – Sportcentrum TOPFIT
  – Sport Arena
  – SSS Alkmaar
  – Strengthvalley

  Daarnaast geven Sportcentrum TOPFIT en Powerlifting Apeldoorn aan graag een Equipped wedstrijd willen organiseren.
  Ongeveer 20 personen hebben aangegeven graag te helpen bij workshops of wedstrijden waar nodig is. Een mooi succes met aanmeldingen!

Agenda punten 3 t/m 5 worden verder opgepakt/uitgewerkt door de projectgroep..

 1. Overige ingebrachte punten.
  Eray stelt voor om goed gebruik te maken van social media. Het meenemen van onze achterban helpt om de aandacht naar het equipped toe te trekken.
  Mitchell biedt aan dat de blogs die hij onlangs heeft geschreven over het equipped powerliften ook gedeeld kunnen worden op de website. Het verrijken van de website + het instagram account met actuele en relevante informatie over powerliften heeft de aandacht.
  Ben geeft aan ook op dit vlak evt. filmpjes te kunnen delen/ zijn locatie beschikbaar te stellen om filmmateriaal op te laten nemen.
  Actie: bovengenoemde suggesties/ideeën worden opgenomen in het projectplan dat de projectgroep zal uitwerken. Het informeren van het bestuur en met hen delen waar het EQPLNL team mee bezig is krijgt hierin ook een plek.
  Theo: Inventariseren + delen van (leen)materialen (pakjes, shirts, banden):
  Benoemd wordt dat het voor beginners vaak lastig is om aan trainingsmateriaal te komen (pakken, banden, bankdrukshirt). Besproken is dat het inventariseren van leenspullen een goede eerste stap is.
  Actie: Na dit overleg zal aan iedere deelnemer van het EQPLNL team gevraagd worden welke spullen zij ter leen en beschikking stellen. Deze informatie kan in een excelsheet geplaatst worden en als vindplek aangeboden. Dit helpt ook om tijdens workshops en/of voor wedstrijden personen goed op weg te helpen.
  Afspraak: Het coördineren en beheren van deze uitleen is een taak die belegd zal worden bij één van de projectgroep leden.

  Agenda punten 7 en 8 zijn hierboven opgenomen.

Project EQPLNL is geformeerd

Tijdens de online meeting van 15-7-2023 is de projectgroep EQPLNL geformeerd. De projectgroep gaat uit de volgende personen bestaan:

Carmen Sjardijn
Iris Kensenhuisen
Brenda vd Meulen
Theo Dijkstra
Mitchell  Steenberghe
Joost de Groot
Tanno de Pender
Wim Wamsteeker

Er zijn  ook vele personen die het equipped powerliften willen helpen bij de workshops, coaching, jureren, etc. Kortom, een hele mooie eerste stap mbt equipped powerliften in Nederland. 😊🌈

Meer informatie en verslag van de meeting staat onder het kopje voortgang

1ste (online) meeting EQPLNL is ingepland

De eerste (meeting) online is EQPLNL is ingepland. Het zijn er 2 geworden, dit om het de ene beter uitkomt ‘s avonds doordeweeks en de andere op zaterdagochtend 🙂

De 1ste is gepland op  donderdag 13juli van 19.30u tot 20:30u en de andere op zaterdag 15 juli van 10u tot 11u.
Het doel is om in beide meetings de onderstaande punten te bespreken en punten die vanuit jullie worden ingebracht.

Agenda punten:

 1. Wie zou, samen met mij, willen delennemen aan de projectgroep ‘EQPLNL’. Mijns inziens het mooi zijn als de projectgroep uit minimaal 5 personen zou bestaan. Dit om mogelijke activiteiten onder elkaar te kunnen verdelen. Gezien mijn  persoonlijke gezondheid heb ik hulp nodig bij: plannen, organiseren, structuren, overzicht bewaken en coördineren.  Daarnaast (wat ik het belangrijkste vind) is dat het een gezamenlijke actie en feest(je) dient te worden.
 2. Hoe kunnen we vorm geven aan de eerste workshop(s) EQPLNL en waar kunnen wij die  inplannen. (we hebben ook mogelijk te denken aan het maximaal aantal deelnemers en de inhoud van de workshop(s)) Eerste workshop zou mogelijk alleen in het teken kunnen staan met het kniebuigen met banden om.
 3. Waar en wanneer zouden we, dit jaar,  de 1ste (beginnende)EQPL wedstrijd kunnen organiseren. Voorstel is minimale vereiste is dat dedeelnemers  kniebuigen met banden om(volledig equipped is natuurlijk ook mogelijk)
 4. Wie is er geïnteresseerd om coaching mbt equipped powerliften (gezamenlijk) op te pakken, zowel nationaal als internationaal.
 5. Hoe kunnen we verder vormgeven aan dat het EQPL in Nederland weer onderdeel wordt van het powerliften binnen NL. Hiermee bedoel ik te zeggen: Dat we weer 2 EQPL wedstrijden in NL organiseren en dat er weer meer atleten gaan (kunnen) deelnemen aan internationale wedstrijden.  Mijns inziens zal hiervoor een stapplan nodigzijn, zodat we er stap voor stap naartoe kunnen werken.
 6. ….. overige ingebrachte punten.
 7. Wvt
 8. Opsomming acties /  vervolgafspraak ? 

  Wil je ook aanwezig zijn bij 1 van deze 2 meetings? sStuur me dan even een bericht (voeg je graag toe) 😊

  Alvast bedankt voor deze 1ste stappen.

  Sportieve groet,

  Wim Wamsteeker
  info@equippedpowerlifting
  www.equippedpowerlifting.nl
  www.instagram.com/equippedpowerliftingnl